Antigeenpresentatie  bij SARS-CoV-2-infectie

Antigeenpresentatie  bij SARS-CoV-2-infectie: de rol van klasse I HLA- en ERAP-polymorfismen Gezien de zeer polymorfe aard van humaan leukocytenantigeen (HLA)-moleculen, is het niet verwonderlijk dat ze fungeren als belangrijke regulatoren van…